Home » Produkty » Arbor Networks PeakFlow

Arbor Networks PeakFlow

Ochrana proti kybernetickým útokům

Bezpečnostní problematika:

Ochrana komunikačních sítí, kritické infrastruktury a klíčových komunikačních bodů proti kybernetickým útokům z Internetu

Použití:

  • aktivní ochrana proti různým typům útoků z internetu, které mají za cíl omezit nebo úplně přerušit poskytování komunikačních služeb 
  • významně snížit riziko provozních výpadků a poskytování služeb na kritické komunikační infrastruktuře z důvodu masivního kybernetického útoku
  • detekce provozních anomálií v reálném čase,  jejich analýza a detailní přehled o přenášených datech s možností optimalizace směrování datových toků (cenově optimální směrování v rámci propojení k více poskytovatelům konektivity, plánování kapacity sítě, detailní provozní reporting)
  • vyčištění nežádoucího provozu z datové sítě a tím efektivnější využití přenosových cest (úspora kapacity sítě)
  • účinné zamezení zneužití komunikační sítě  pro nezákonné aktivity (botnet sítě, DDOS útok atd.)
  • monitoring a blokování aktivit koncových uživatelů kteří jsou nevědomky (malware na PC) nebo vědomě (skupiny hackerů) součástí nelegálních botnet aktivit (podílejí se na kybernetických útocích, útok je veden z jejich počítače, který je dálkově řízen)

Použitá technologie:

Arbor Networks PeakFlow SP nebo PeakFlow X
 

Informace o výrobci technologie:

Arbor Networks je americká společnost, která je ve světě číslo jedna v oblasti ochrany proti kybernetickým útokům a to zejména proti DDOS útokům, které se začínají vyskytovat v poměrně velké míře i v ČR a ohrožují kritické komunikační body i celé sítě. K jejím zákazníkům patří hlavně poskytovatelé komunikačních služeb, datová a hostingová centra, provozovatelé kritické infrastruktury, online služby státní správy a silové složky.
 
 
Link na stránky výrobce:
 
http://www.arbornetworks.com
 

net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz