Home » Poskytovaná řešení » Detekce škodlivého software

Detekce škodlivého software

Kybernetická kriminalita a aktivity kybernetických zločinců jsou nebezpečné jejich originalitou a důsledným maskováním legitimním provozem. Pokud dojde k odhalení způsobu fungování průniků, nahradí jej nový, vice originální. Nejsou výjimkou ani speciálně vytvořené jednoúčelové programy, které jsou vyvinuté pro určité konkrétní prostředí, jako je například síť určité banky, komunikační uzel provozovatele kritické infrastruktury a podobně.

Analýza a techniky škodlivého softwaru

Detekce škodlivého softwaru tedy musí být založena zejména na analýze jejího projevu. Jestliže škodlivý software neznáme, nemůžeme jej ani odhalit standardními prostředky. Techniky odhalování jsou založené nejen na monitoringu aktivity škodlivého software, ale například i na “lokalizaci” útočníka nebo na čase aktivity či místě.

Známe způsoby a máme nástroje pro detekci škodlivého softwaru. Pomůžeme vám při jejich eliminaci a prevenci, či snížení bezpečnostních rizik, které z toho vyplývají.


net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz