Home » Novinky

Citlivá data na mobilních zařízeních

Neděle 12.02.2012

Klíčová zjištění studie:

• Růst počtu mobilních zařízení připojujících se do podnikových sítí – Přibližně 94 procent dotázaných organizací uvedlo, že evidují podstatně vyšší počet mobilních přístrojů, které se připojují k jejich firemní síti. V případě 78 procent respondentů došlo za poslední dva roky ke zdvojnásobení počtu těchto zařízení.

• Nejběžnější mobilní zařízení a jejich bezpečnostní rizika – Apple (30 procent) a BlackBerry (29 procent) patřily k nejběžnějším typům mobilních zařízení, která se ve zkoumaných podnicích připojovala k firemním sítím. Další příčka patřila přístrojům s operačním systémem Android (21 procent). Téměř polovina respondentů (43 procent) se rovněž domnívá, že přístroje s operačním systémem Android představují největší ohrožení jejich mobilního podnikání. 

• Chování zaměstnanců má vliv na zabezpečení mobilních dat – Většina dotázaných podniků věří, že nedostatek odpovědnosti v oblasti bezpečnosti, který sledují u svých zaměstnanců, představuje nejzávažnější faktor ovlivňující mobilní data. Následují jej mobilní prohlížení internetu (61 procent), nezabezpečená Wi-Fi připojení (59 procent), ztracená nebo ukradená zařízení (58 procent) a stahování škodlivých mobilních aplikací (57 procent). 

• Souvislost mezi zvyšováním počtu mobilních zařízení a bezpečnostními incidenty – přibližně 71 procent oslovených podniků se domnívá, že rostoucí počty chytrých mobilních telefonů a multimediálních tabletů přispěly v posledních dvou letech k nárůstu počtu bezpečnostních událostí v jejich organizaci.

• Mnoho mobilních zařízení obsahuje citlivá zákaznická a podniková data – v osobních a podnikem vlastněných mobilních zařízeních jsou často uloženy a zpřístupněny různé citlivé informace, včetně e-mailů (79 procent), dat zákazníků (47 procent) a přihlašovacích údajů k interním databázím nebo podnikovým aplikacím (38 procent).

Studie se účastnilo 750 IT a bezpečnostních profesionálů ze Spojených států, Kanady, Velké Británie, Německa a Japonska. Zkoumaný vzorek zahrnoval organizace všech velikostí, které působily v různých hospodářských odvětvích, včetně finančnictví, průmyslu, obrany, maloobchodu, zdravotnictví a vzdělávání.