Home » Novinky

SSL inspector

Sobota 12.11.2011

Společnost Fidels Security rozšířila svoji produktovou řadu Fidelsi XPS o nový produkt - SSL inspector. Zařízení umožňuje on-line kontrolu a ochranu proti útokům v zabezpečené  SSL komunikaci jako je elektronické bankovnictví, vzdálené přístupy, eGovernment aplikace, datové schránky a podobně.

Více na Fidelis SSL inspector.