Home » Novinky

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Úterý 28.02.2012

Problematika kybernetické bezpečnosti dlouhá léta „spadala“ pod resort vnitra. Ten sice dokázal připravit několik obecných strategií a akčních plánů kybernetické bezpečnosti, ale už se nezmohl na to asi nejpotřebnější: na vybudování infrastruktury pro boj proti kybernetickým hrozbám a řešení bezpečnostních incidentů. Konkrétně toho, co se obvykle označuje jako CERT (Computer Emergency Response Team) či CSIRT (Computer Security Incident Response Team), a co by fungovalo na úrovni celého státu a staralo se (zejména) o jeho systémy. V situaci, kdy pokračuje elektronizace veřejné správy a stále více důležitých agend se převádí do online podoby (viz datové schránky či na dveře klepající základní registry), to bylo přímo zahrávání si s ohněm.

Naštěstí v loňském roce vnitro seznalo, že na kybernetickou bezpečnost nestačí, a předalo ji do kompetence Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ). Stalo se tak skrze vládní usnesení č. 781 z 19. října 2011, které současně uložilo NBÚ, aby do konce letošního března připravil návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti.

I stalo se, a tento návrh je na světě. V současné době prochází meziresortním připomínkovým řízením, ale visí i na webu NBÚ a je tudíž dostupný i pro nejširší veřejnost. Ta má možnost zasílat k němu své připomínky do konce února.

Více na lupa.cz