Home » Úvod

počítačová bezpečnost a ochrana dat | net.pointers

Internet se stal nezbytným komunikačním prostředím při jakémkoliv druhu podnikání. Jeho důležitost a nepostradatelnost vytváří potenciál pro aktivitu různých zájmových skupin, které chtějí z tohoto kybernetického prostoru profitovat. Novodobé škodlivé formy “podnikání” jsou velice sofistikované, organizované a velmi výdělečné. Tím, že využívají legitimní chování uživatelů, jsou i hůře odhalitelné. 

V současnosti se nejvíce setkáváme s dvěma skupinami hrozeb a to je nedostupnost internetové služby (DDoS)  a kybernetická špionáž (APT).

Cílem naší společnosti je identifikovat tato rizika a poskytnout vám účinné nástroje na jejich snížení či úplnou eliminaci.

Je vysoce pravděpodobné, že vaše firma je s nějakou formou kybernetických útoků již konfrontována. Ovšem nevyhnutelný předpoklad eliminace těchto aktivit je opravdu vědět, co se děje nejen na hranici, ale i uvnitř vaší podnikové sítě.